O blogu

A photo by Dustin Lee. unsplash.com/photos/jLwVAUtLOAQ

 

Emigracja tu, emigracja tam… doszło do takiej sytuacji, że w zasadzie każdy z nas ma w rodzinie lub wśród znajomych kogoś, kto wyjechał, kto żyje w innym kraju. Czasami kilka miesięcy, kilka lat, a bywa, że zostaje tam na zawsze.

Jakie są tego przyczyny? Czy u źródeł leży tylko pogoń za większymi liczbami na bankowym koncie?
Czy życie w popularnych wśród emigrantów państwach rzeczywiście jest łatwiejsze?
Czy emigracja zmienia? Jak wpływa na poglądy, postrzeganie własnej ojczyzny na tle innych krajów, na dalsze życiowe decyzje?Czy stereotypowe postrzeganie Polaka nie przeszkadza w asymilacji na nowych terytoriach?

Na te i inne pytania postaram się poszukać odpowiedzi wśród ludzi, którzy któregoś dnia zdecydowali się opuścić Polskę. Zacząć wszystko od nowa w zupełnie nieznanym świecie.

Mam nadzieję, że niniejszy blog stanie się skarbnicą doświadczeń, przeżyć i poglądów współczesnych emigrantów. Niezakłamanym obrazem, który namalowało samo życie. Prawdziwym portretem Polaka na obczyźnie.

Zapraszam do lektury!